De Drievoudige Wet

              en de Wiccan Rede    189


Ever mind the rule of three,
three times what thou gives returns to thee,
This lesson well, to must learn,
Thou only gets what thou dost earn.

Houdt de wet van drie in ere,
Driemaal zullen je daden wederkeren.
Leer deze Wet en leer hem goed,
dat wat je zaait, je ook oogsten moet.

The Wiccan Rede is een mooie tekst.
"Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt"
en de drievoudige wet dat je driemaal terugkrijgt wat je doet, wat je zaait.
Veel mensen vinden het niet meer dan een mooie tekst en geloven niet dat je driemaal terugkrijgt wat je doet, wat je zaait.
In het Hindoeïsme en Boeddhisme kent men karma; de wet van oorzaak en gevolg die ook leert dat je zult oogsten wat je zaait, dat je daden consequenties hebben. Maar karma is enkelvoudig en dan hebben we de drievoudige versie uit de Wiccan Rede.
Is dat niet een beetje overdreven?
Een soort van versterkte turbo karma?

Karma: de wet van oorzaak en gevolg

Laten we eerst kijken naar wat er nu zoal verstaan wordt onder karma. Ik hoor soms mensen wel zeggen dat ze niet geloven in karma, doch wanneer ik dan doorvraag blijkt dat ze niet geloven in dat alles al van te voren vast ligt. Doch het begrip karma heeft niets te maken met ´het lot´ of met ´voorbeschikking´
(zie Sogyal Rinpoche blz.89).
Karma betekent letterlijk vertaald "handeling", "actie" of "daad".
Karma is de wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie.
Wanneer je iets zaait, zal je later iets overeenkomstigs oogsten.
Soygal Rinpoche beschrijft in zijn boek "Het Tibetaanse boek van leven en sterven" op blz.89 verschillende soorten karma: internationaal karma, nationaal karma, karma van een stad en individueel karma.
Deze zijn allemaal op complexe wijze met elkaar verbonden.
Karma is dus een complex iets, een complexe dans van acties en gevolgen bestaande uit alles wat wij doen, met lichaam, geest, spraak, enz.. Elke handeling, zelfs de kleinste, draagt zijn gevolgen al in zich.
(zie Sogyal blz.89, Brunton blz.19 en 26, Dagpo blz.15, Vivekananda blz.11).
Karma is een activiteit. Karma heeft te maken met onze intentie en onze daden. Karma begint al in ons bewustzijn, karma is ten eerste een mentale activiteit, een onderdeel van ons bewustzijn. Het richt onder andere onze aandacht op een object waaraan we plezier of on­ge­noe­gen beleven. Een negatieve ervaring verandert ons bewustzijn, deze karmische indruk kan later ook weer vervelende ervaringen tot gevolg hebben. Ook een positieve ervaring verandert ons bewustzijn en kan later wanneer de tijd rijp is de basis vormen van nieuwe, fijne ervaringen.
(zie: Dagpo blz.23-33 en Maitreya.nl)

Karma is dus onder andere voor een groot deel psychologie; wanneer iemand iets aangedaan wordt geeft dat een trauma bij het slachtoffer en verhard het de geest en het gevoel van de dader. Oorzaak en gevolg. De vuurwerkramp in Enschede uit 2000 was een traumatische ervaring voor de inwoners van Enschede en heeft naast indiviuele gevolgen ook het karma van de hele stad beïnvloed. Karma is niet altijd iets individueels, dat je iets vervelends meemaakt hoeft helemaal niet met je eigen verleden te maken hebben. Hoe je iets ondergaat en hoe je er op reageert bepaalt wel weer je indiviuele karma, wanneer je iets vervelends goed weet te verwerken los je op die manier dat ´negatieve´ karma op. Onze gewoonten en onze angsten zijn het resultaat van handelingen, woorden en gedachten uit het verleden: oorzaak en gevolg: karma (zie Dagpo blz.23-33, Sogyal blz.93).
Paul Brunton zegt dat op individueel niveau karma niet meer of minder dan ons karakter is (Brunton blz.24-25), volgens Swami Vivekananda wordt ons karakter sterk bepaald door karma (Vivekananda blz.12).
Soms hoor je wel dat men mensen in nood niet wil helpen omdat hun lijden hun karma is en dat ze dit zelf zouden moeten uitwerken...
Sogyal Rinpoche noemt dit een verraad van onze menselijkheid! Hij schrijft dat het even waarschijnlijk is dat het juist ons karma is een manier te vinden om deze mensen te helpen!
(zie Sogyal blz.95, Dagpo blz.22).

Zowel in het Hindoeïsme als in het Tibetaans Boeddhisme is karma een complex geheel dat verwoven is met het menselijke handelen als individu en als grotere sociale groepen zoals steden, landen en de mensheid als een geheel. Het omvat psychologische processen en patronen evenals sociale- en culturele processen en patronen: karma is het geheel van alle menselijke daden en handelen; het wordt gecreëerd door de mensenlijke geest en is daar ook een onderdeel van. Nu weten we dan een beetje wat er met karma bedoelt wordt.

Positief Denken en "The Law of Attraction"

Positief denken en de wet van aantrekking werden erg populair naar aanleiding van het boek en de film "The Secret" uit 2006.
"The Secret" is echter erg Amerikaans, materialistisch en oppervlakkig. Kort samengevat komt het er op neer dat wanneer je iets wilt het niet voldoende is dit te wensen maar dat je moet visualiseren alsof je het al hebt en dat je er al dankbaarheid voor toont.
Het Positief Denken werd populair door de boeken van Louise Hay, van wie het eerste boek in 1970 verscheen. Louise Hay gaat er van uit dat we zelf verantwoordelijk zijn voor al onze ervaringen en ons leven. Elke gedachte die we denken creëert onze toekomst. Het onder­lig­gen­de gevoel dat veel mensen hebben is "Ik ben niet goed genoeg" en dat saboteert o.a. dingen die men met de technieken uit "The Secret" probeert te verwezenlijken. Louise Hay gaat dieper: we moeten naar ons verleden kijken, wrok loslaten, iedereen vergeven en beginnen van onszelf te houden (zie Hay, blz.11 e.v.).
Wanneer we van onszelf houden en liefde geven, krijgen we dat ook terug: "Wat we geven, krijgen we terug" (zie Hay, blz.13).
het gedachtengoed van Louise Hay sluit goed aan bij het Karma concept dat we hierboven bekeken.
Karen Hamaker-Zondag brengt in 2007 met haar boek "In Harmonie met "The Secret"" ook de nodige verdieping bij de oppervlakkig filosofie van het boek en de film "The Secret" uit 2006.
In "The Secret" heeft men het uitsluitend over de wet van aantrekking, doch Karen Hamaker-Zondag wijst ons erop dat er toch wel meer wetten zijn waar we rekening mee zouden moeten houden, zoals bijvoorbeeld de wet van de tegendelen beschreven in het Taoïsme: Yin & Yang, de tegenstellingen die elkaar insluiten en oproepen.
Dag en nacht volgen elkaar op, na een lichte periode volgt een donkere periode, geluk en verdriet zijn twee kanten van één munt
(Hamaker-Zondag blz.8-10).

In "The Secret" adviseert men het negatieve te negeren en je te richten, af te stemmen, op het positieve. Men verdringt daarmee negatieve emoties, negeert daarmee de schaduwkant van de mens. (Hamaker-Zondag blz.25 e.v.).

Ook stelt men in "The Secret" de rijke 1% van de wereld als voorbeeld van ingewijden in "The Secret" en dus wat wij zouden kunnen bereiken, en dat zijn associale zakkenvullers die ten koste van bedrijven, mensen, de economie en de natuur zichzelf verrijken. Lekker voorbeeld. (Hamaker-Zondag blz.30).

Karen Hamaker-Zondag laat zien dat de principes geschetst in "The Secret" eenzijdig zijn en dat we ook rekening moeten houden met andere wetmatigheden en onze schaduwkant.

De Drievoudige Wet

We vinden de Drievoudige Wet in The Wiccan Rede (vertaald Wiccan advies) volgend op "Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt"
Ik heb verschillende mensen gevraagd hoe ze over de Drievoudige Wet dachten. Veel mensen zien het als een symbolisch advies dat niet zo letterlijk genomen moet worden; het is geen natuurwet. Anderen zien de Drievoudige Wet als hetzelfde als Karma en nemen dat drievoudige met een korreltje zout. Ook zijn er die de Drievoudige Wet zeer serieus nemen en er zoveel mogelijk rekening mee houden.
Op mij komt de Drievoudige Wet over als een dichterlijke verwoording van het Karma principe, het drievoudige illustreerd hier voor mij niet letterlijk een drievoudig effect maar duidt voor mij een volledigheid aan, zoals een drievoudige Godin een Godin is die alle aspecten in zich heeft.
Het Engelse "rule" wordt in The Rule of three vertaald met "wet" doch hier wordt blijkbaar geen natuurwet mee bedoelt maar meer een regel, een afspraak. Zo wordt De Regel van Drie ook bij inwijdingen gebruikt als afspraak tussen de ingewijde en de God of Godin.

Phyllis Curott is van mening dat de Drievoudige Wet niets met Wicca te maken heeft en gebaseerd is op Westers/Christelijke angst filosofiën, het is een theorie van bestraffing: ik zal me niet misdragen want anders overkomt me iets wat driemaal erger is. Het is een driemaal versterkte Hindoeïstisch/Boeddhistische Karma filosofie.
Het is een Wicca-vreemd concept. De wicca moraal zou niet door de Drievoudige Wet bepaald moeten worden maar door het contact van de wicca's en heksen met de natuur, met Moeder Aarde, het besef dat al het leven heilig is en een manifestatie van de God en de Godin. Wanneer je daar eenmaal in contact mee bent wil je alles waarin het goddelijke zich manifesteerd (en dat is dus al wat is) toch geen schade berokkenen!
(Heksenkunsten blz.165-181).

We komen de Drievoudige Wet of De Regel van Drie voor het eerst tegen in het boek High Magic´s Aid van Gerald Gardner. Het betreft hier echter een fictief verhaal van Gardner omdat Hekserij in die tijd nog verboden was in Engeland. Daarin wordt de Drievoudige Wet danwel De Regel van Drie genoemd: wanneer je iets goeds doet voor een heks, zal die je drievoudig iets goeds terugdoen. In The Gardnerian Book of Shadows is de enige Wet van Drie die we vinden de volgende:

Magus:

 

"Learn, in Witchcraft, thou must ever return triple.
As I scourged thee, so thou must scourge me, but triple.
So where you received 3, return 9; where you received 7, return 21; where you received 9, return 27; where you received 21, return 63.
"

Witch scourges Magus as instructed, 120 strokes total.

Magus:

 

"Thou hast obeyed the Law. But mark well, when thou receivest good, so equally art bound to return good threefold."

The Gardnerian Book of Shadows, blz.12 (zie ook blz.56)     

In deze teksten is het dus niet het universum maar de heks die deze Drievoudige Wet ten uitvoer brengt.
De Regel van Drie heeft in dit boek van Gardner dus helemaal niets te maken met een universele wet zoals karma.
Het is eerder een afspraak, een reglement: wie een heks goed behandeld zal dit drievoudig van diezelfde heks terug krijgen.
Zo bezien bestaat er in de Garnerniaanse Wicca helemaal geen Drie­voudige Wet zoals die in The Wiccan Rede staat!
(zie: Gardnerians.wordpress.com)

Phyllis Curott blijkt het dus bij het rechte eind te hebben met de stelling dat Drievoudige Wet uit The Wiccan Rede geen onderdeel is van wicca, het staat niet in The Gardnerian Book of Shadows.
Deze Drievoudige Wet heeft in ieder geval wel een leuk artikeltje opgeleverd over oorzaak en gevolg rond ons handelen.
De Regel van Drie is geen wet, heeft niets met de karma filosofie te maken, is hoewel door Gardner geschreven oorspronkelijk geen Gardneriaans concept maar is een hedendaagse afspraak tussen mensen en hun Goden en/of Godinnen tijdens o.a. inwijdingen.
Of de Goden en/of Godinnen nu ook daadwerkelijk op deze eenzijdige afspraak toezien is weer een heel ander verhaal.

Martin Roek      An Ye Harm None

Geschreven door Martin Roek - Update op 20 Oktober 2019

"Wanneer het niemand schaadt, doe wat je wilt" houdt in dat je anderen ook vrij laat te zijn wie ze zijn, dat andere ook vrij zijn te doen wat ze werkelijk willen. Dat geeft vaak toch wel de nodige problemen....De Nornen

Geschreven door Martin Roek - Update op 16 oktober 2023

De Nornen uit de Noorse mythologie zijn drie schikgodinnen bij de bron Urd onder de wereldboom Yggdrasil.
Ze bepalen het lot van zowel de goden als van mensen, maak kennis met dit machtige drietal...