Pagan Federation Summer Symposium

Lezingen van Wilmar Taal, Sabine Wong en Luna Verde    113
Zondag 10 Juni 2018 ben ik naar het Summer Symposium geweest in Den Haag waar ik een aantal bekenden weer heb gezien en ook veel nieuwe gezichten. Na een welkomswoord van Morgana werd de middag ingeluid door een Vredesvlam ritueel van Frigga Asraaf, waarin ik ook gevraagd was een klein deel op me te nemen. Het was een mooi en kort ritueel waarin we even stilstonden bij wat vrede en vrijheid inhoud; mensenrechten, toegang tot schone natuurlijke bronnen voor alle levende wezens, gelijkwaardigheid, enz.. Dit werd gesymboliseerd door een kleurrijk koord dat de hele groep rondging en ritueel in stukjes geknipt zodat iedereen een deel had van dit koord; de vlam voor vrede. Wanneer je het koord (hieronder) bekijkt zie je een mooie vlamstruktuur.Wilmar Taal: The Silent Listener

Na dit bezinnings ritueel volgde een lezing van Wilmar Taal over het leven en het werk van J.H.W. Eldermans (1904-1985). Wilmar Taal schreef het hiernaast afgebeelde boek over Eldermans (in het Engels) en vertelde ons over geschiedenis en de magische collectie van Eldermans. In een Haags Dagblad verscheen een interessant artikel over Eldermans (Dagblad 070: Haagse Magier herleeft in Britse Huis voor Hekserij). Wilmar Taal vertelde boeiend over Eldermans en zijn collectie. Wilmar Taal dacht niet dat Eldermans magie praktiseerde, het was meer iemand die er erg in geinteresseerd was en er van alles over verzamelde. De interesse van Eldermans was breed van aard en ging nooit erg de diepte in. Toch noemt Ronald Hutton de collectie van Eldermans van groot belang in bovengenoemd krantenartikel.
Hoewel Wilmar Taal een boeiende lezing gaf kon zijn verhaal mij niet verleiden tot het kopen van zijn boek, Eldermans blijft voor mij persoonlijk een soort van postzegelverzamelaar die dan wel geen postzegels verzamelde maar alles verzamelde wat met magie te maken had uit zijn tijd zonder dit nu echt uit te diepen, er ervaringen mee te hebben of te hebben gepraktiseerd.
Hoewel de man een postzegelverzamelaar noemen hem natuurlijk wel erg tekort doet, Eldermans was een ware kunstenaar die een in­druk­wek­kende collectie tekeningen van hoog niveau heeft nagelaten die samen met zijn teksten bovendien een mooi en interessant tijdsbeeld geven.
Van Wilmar Taal verscheen in 2022 het boekje "Sceptische bespiegelingen"

Sabine Wong: Natuurgeesten in IJsland

Na de pauze vertelde antropologe Sabine Wong over haar studie naar het geloof in natuurgeesten in IJsland. Het betrof een studie uit 2010 die ze deed in het kader van haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. Sabine Wong begon over het wereldbeeld van de westerse mens waarin de mens los staat van de natuur; natuur en cultuur zijn twee volstrekt gescheiden zaken. Sabine Wong refereerde o.a. naar Tim Ingold die pleite voor het loslaten van dit onderscheid tussen natuur en cultuur. De mens is niet afgescheiden van de natuur maar hier een onlosmakelijk onderdeel van. Ook de Nederlandse antropoloog Ton Lemaire spreekt over een nieuwe visie op natuur en cultuur waarin de mens niet losstaat van de natuur.
De menselijke cultuur (waaronder de economie) heeft een grote invloed op de natuur en de natuur heeft een grote invloed op de menselijke cultuur (waaronder de economie). Beidden vloeien in elkaar over, kunnen niet los van elkaar gezien worden en vormen een onlosmakelijk geheel. In IJsland heeft men de natuur nooit kunnen overheersen, daar heerst de natuur en is de mens gewoon een van de levensvormen die daar samen met de andere levensvormen leven.

Antropocentrisme en Antropomorfisme
Vanuit het Christendom hebben we een antropocentrisch wereldbeeld: de mens als middelpunt van het bestaan, als het hoogtepunt van de evolutie. Dit is natuurlijk volstrekt onrealistisch, de mens is en blijft gewoon een onderdeel van de natuur en kan daar niet los van gezien worden. Dit antropocentrische wereldbeeld is heden ten dage niet echt houdbaar gebleken. De mens treed meer in verbinding met de natuur en de natuurgeesten communiceren met de menselijke wereld in een vorm die voor ons begrijpelijk is: als antropomorfe verbinders.
Er is geen onderscheid tussen lichaam en geest, natuur en cultuur, dit is een kunstmatige tweedeling in het onscheidbare geheel van het leven, een gegeven wat we dan ook terugzien in de IJslandse cultuur.

Sabine Wong constateerde dat de mensen op IJsland een meer animistisch wereldbeeld hebben, 10% van de IJslanders gelooft volstrekt niet in natuurwezens en 50% houdt er serieus rekening mee. Met de aanleg van wegen en het bouwen van huizen gaat men om elfenstenen heen en raadpleegt men mensen die contact kunnen leggen met de elfen om rekening te houden met hun wensen.
Vanwege de landschapskenmerken en uitgestrekheid van IJsland heeft het Christendom er nooit goed kunnen wortelen en is er veel van het oude heidens/animistische wereldbeeld blijven voortbestaan in het dagelijkse leven van de IJslanders.
De elven bemiddelen tussen de natuur en de mens door respect af te dwingen, de natuur te helpen begrijpen, de eenheid met de natuur te benadrukken en een verbinding met de lokale leefwereld te maken.
Sabine Wong is bezig met de publicatie van deze studie in IJsland, ben heel benieuwd!!!

Luna Verde: Bijgeloof en de wortels
      van volksmagie in Zuid Italië

Luna Verde vertelde dat door de geografie Zuid Italië heel lang erg geïsoleerd is geweest van de rest van Italië; er gingen praktisch geen wegen en treinen naar het zuiden van Italië en veel mensen hadden nog nooit van "Rome" gehoord. Hierdoor bleef de invloed van het Christendom erg klein en werd het Christendom eerder geïntegreerd in het volksgeloof dan andersom. Wanneer iemand geholpen werd om van "het boze oog" af te komen, werd er vroeger iets waardevols in de natuur geofferd, nu werd dat naar de kerk gebracht die dit dan graag aannam. In beschermende amuletten werden naast de traditionele zaken bijvoorbeeld ook stiekum wat draden uit het priestergewaad gedaan. Zo werd het Christendom geïntergreerd in deze oude heidense volksgebruiken. Luna Verde vertelde dat deze gebruiken in het geheim werden doorgegeven, niet echt van ouder op kinderen, maar eerder via een tante of ander ver familielid. Iedereen wist van het bestaan hiervan en niemand mocht het weten.
Luna Verde had een ware schat aan interessante anekdotes en genoeg materiaal voor een compleet avondvullend programma, maar moest het helaas met een uurtje doen, heel jammer!
Er komt echter nog een keer een vervolg en Luna Verde is bezig om hierover op haar blog wat te plaatsen en in de Wiccan Rede.
Ben heel benieuwd !!!

PFI Summer Symposium 2018

Hiermee was het symposium dan afgelopen, ik vond het een heel geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar!
De PFI is een mooie organisatie die mensen vanuit verschillende stromingen bijeen brengt. Bezoek hun website eens: http://NL.PaganFederation.org en ook het PFI Forum.

Martin Roek