Corona & Co

Een eeuw onderzoek naar virussen in Nederland

Gerard van Doornum & Ton van Helvoort

272 Blz., ISBN 978 94 6249 5050     
Uitgeverij Walburg Pers, 2020     


Het tot nu toe onbekende coronavirus SARS-CoV-2 houdt de wereld sinds begin 2020 in een ijzeren greep. Dit virus, dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt, heeft zich inmiddels gemanifesteerd op alle continenten, met vele zieken en doden tot gevolg. In de wetenschap is sprake van een alomvattende internationale mobilisatie. Experts uit diverse vakgebieden doen er alles aan om de verspreiding van het virus te beperken met algemene maatregelen die echter ook sociaal-economische gevolgen hebben. Onderzoekers spannen zich in om vaccins en specifieke geneesmiddelen te ontwikkelen.

Door de eeuwen heen is de Nederlandse bevolking vele malen geconfronteerd met virussen: pokken, griep, polio, mazelen. In dit boek beschrijven de auteurs de vaak moeizame ontdekkingstocht van wetenschappers om de onzichtbare belagers in beeld te krijgen en zo nodig te bestrijden. Er wordt beschreven hoe zij de structuur en werking van virussen stap voor stap hebben blootgelegd.

Wereldwijd namen gedreven onderzoekers het initiatief tot oprichting van wetenschappelijke instituten en netwerken om de verworven kennis over virussen, waaronder corona, zo goed mogelijk uit te wisselen. De bijdragen van Nederlandse virologen wordt in dit boek verhaald.

Gerard van Doornum is arts-microbioloog met de nadruk op klinische virologie. Hij is voormalig hoofd van het Streek- laboratorium van de GGD Amsterdam en emeritus hoogleraar Klinische Virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Ton van Helvoort studeerde biochemie aan de Universiteit van Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit van Maastricht. Als wetenschapshistoricus specialiseerde hij zich in (bio)chemie, virologie, kanker en de chemische industrie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina