Een ring van licht

Praktische en actuele visie op reïncarnatie

Hans ten Dam

Boek 1 - 254 Blz., ISBN 90 6229 004 3     
Boek 2 - 261 Blz., ISBN 90 6229 005 1     
Bressotheek, Amsterdam, 1983     


Uit de grote hoeveelheid van empirisch materiaal en literatuur die de laatste decennia over reïncarnatie ter beschikking is gekomen, blijkt duidelijk dat veel dat ooit over reïncarnatie gedacht en geschreven is, herzien moet worden. Er is dringend behoefte aan een samenhangende visie op reïncarnatie-processen, waarbij bestaande en vaak door de eeuwen tot ons gekomen denkbeelden berustend op traditie en openbaring vergeleken worden met de uitkomsten van recent onderzoek.
Dit boek voorziet in deze behoefte.
Dit boek is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en praktische ervaringen met het begeleiden van mensen naar vorige levens, o.a. in het kader van therapie.
De schrijver is verder lid van de Association for Past-Life Research and Therapy en de informele kring van de Nederlandse reïncarnatie therapeuten. Hij schreef eerder "Okkultisme als onderzoek" en "Orakels en Inspiraties".


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Terug naar de vorige pagina