Hersenen en Geest

Neurobiologische, Quantummechanische en Psychologische Aspecten

Herms Romijn

103 Blz., ISBN 90 265 1046 2     
Uitgeverij Swets & Zeitlinger, 1991     


In deze theoretische studie over de relatie tussen hersenen en geest, worden gegevens uit hersenonderzoek, quantummechanica en psychologie gecombineerd. Na een korte inleiding over het klassieke hersen-geest probleem, wordt een aantal kenmerken van de structuur en functie van de hersenen besproken. Op basis van deze gegevens worden stellingen gepresenteerd over de stoffelijke drager van ons psychisch functioneren in de hersenen. Met behulp van de quantummechanica wordt gespeculeerd over de oorsprong en de aard van de hersenen, de geest en hun onderlinge relatie. Daaruit ontstaat een nieuwe, unificerende zienswijze. Met enkele wijsgerige overpeinzingen over deze zienswijze en haar consequenties voor ons huidige mensbeeld sluit het boek af.

Dr. H. Romijn (1940) is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek waar hij zich bezighoudt met onderzoek naar de gevolgen vn zuurtstofgebrek rondom de geboorte op de hersenontwikkeling.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina