De Legende van Koning Aap

Wu Ch´eng-ên

144 Blz., ISBN 90 6350 007 6     
Uitgeverij Karnak, 1979     


De legende van koning Aap is een zelfstandig verhaal dat de eerste hoofdstukken vormt van het boek De Reis naar het Westen. Deze omvangrijke en ongetwijfeld beroemdste Chinese roman die geschreven werd door Wu Ch´eng-ên, is niet alleen in vele westerse talen vertaald, maar gedeelten hiervan werden zelfs gebruikt als inspiratie voor kinderboeken en stripverhalen (Monkie).
De legende beschrijft het ongelooflijke verhaal van een Aap die - hoewel hij koning is over een apenkolonie en het hem aan niets ontbreekt - zich op zekere dag zorgen gaat maken over zijn stervelijkheid. Hij vindt tenslotte een Wijze die hem niet alleen het geheim van de ware onsterfelijkheid leert, maar bovendien allerlei magische kunsten en gedaanteverwisselingen. Deze verworvenheden gebruikt hij echter uitsluitend voor zijn eigen genoegens en in zijn hoogmoed probeert koning Aap tenslotte de Jade-Keizer van zijn troon te stoten.
Zij onvoorstelbare schurkenstreken brengen hem voortdurend in konflikt met de Hemelse autoriteiten die pas na lange strijd in staat zijn om koning Aap te bedwingen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     Terug naar de vorige pagina