De Spaanse Griep van '18

De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste

A.C. de Gooijer

123 Blz., ISBN 978 90 6278 7517     
Tiebosch Produktie & Uitgeversmaatschappij, 1978     


De "Spaanse Griep van 1918" heeft aan 1% van de wereld­bevolking het leven gekost. Slechts de bewoners van de eilanden St.Helena en Samoa zijn ontsnapt aan deze pandemie (mondiale epidemie), omdat in die periode de havens van die eilanden niet zijn aangedaan door schepen waarop zich dragers van het Influenza-virus bevonden.

De schrijver A.C. de Gooijer schetst in dit boek een uiterst boeiend beeld van de oorsprong en de betekenis van de Influenza, die in het algemeen met de minder ernstige naam Griep wordt aangeduid.
Hij gaat haar verschijningsvormen na en de geneesmiddelen, welke zestig jaar geleden werden aangeprezen.
Maar naast alle mogelijke kwakzalver-preparaten ontbrak het enige afdoende middel omdat het toen niet bestond: het Influenza-vaccin. Dat velen overigens brood zagen in pillen, poeders, drankjes en andere "Anti-middelen" blijkt uit de in dit boek opgenomen advertenties.

Ook de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het regelmatig terugkeren van Inluenza-golven en epidemïen worden behandeld, hiervoor had de schrijver kort voor het verschijnen van dit boek een onderhoud met Prof.Dr. N. Masurel, Hoogleraar in de Virologie, aan de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit.

Deze wijst daarin op de wetmatigheid welke ten grondslag ligt aan de verschijning van onderling verschillende soorten Influenza-virussen. Zo is naar alle waarschijnlijkheid te verwachten dat, wanneer in 1988 Influenza optreedt, deze wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat de kop opstak tijdens de "Spaanse Griep van 1918".
Professor Masurel is hoofd van het Influenze-Centrum voor Nederland van de Wereldgezondheidorganisatie.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Resencie
Dit boekje werd in opdracht van het farmaceutische bedrijf Philips - Duphar geschreven en in 1968 onder artsen verspreid. Deze herziene uitgave verscheen in 1978 in de boekhandel. Het copyright staat niet op naam van de schrijver maar op naam van Philips - Duphar.
Desondanks een informatief boekje dat met de vele advertenties en foto's uit 1917-1918 een mooi tijdsbeeld geeft.
                                                               MartinTerug naar de vorige pagina