Zijn we voorbereid op de Vogelgriep?

De meest gestelde vragen over vogelgriep

Ab Osterhaus

111 Blz., ISBN 978 90 215 8335 8     
Uitgeverij lifetime, 2006     


Wereldwijd zijn sinds 2004 meer dan 100 mensen overleden aan verschijnselen van vogelgriep.
Valt al te voorspellen of deze vogelgriep zich tot de gevreesde grieppandemie zal ontwikkelen die tienduizenden zo niet miljoenen slachtoffers zal maken?
Wat kun je doen om je voor te bereiden op een grieppandemie?
Is het mogelijk het grieprisico te beperken?
Wat moet je doen als je zelf of je partner of kind vogelgriep krijgt?

Dit boek bevat achtergrondinformatie over griep en vogelgriep. Wat is vogelgriep eigenlijk en hoe kun je het krijgen? En belangrijker nog: welke maatregelen kun je individueel treffen om vogelgriep te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Is het verstandig om op vakantie te gaan naar een land waar vogelgriep heerst en kun je eigenlijk nog wel hobbykippen houden? De ongeveer 140 meest gestelde vragen over vogelgriep worden in dit boek in toegankelijke taal beantwoord.

De informatie is gebaseerd op gesprekken met virologen, (dieren)- artsen en op informatie die door instanties als de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI), het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschikbaar is gesteld.

Prof.dr. Ab Osterhaus, viroloog en verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, is dé expert op het gebied van vogelgriep in Nederland en België.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Recensie
Ab Osterhaus is een erg bange man, bij iedere griep-epidemie is hij bang dat we een net zo dodelijke epidemie over ons heen krijgen als de Spaanse Griep van 1918, waaraan toen tussen de 20 en 60 miljoen mensen wereldwijd aan de griep overleden. Deze irrationele angst van Ab Osterhaus vinden we ook weer in dit boekje terug. Ik vermoed dat Ab Osterhaus om deze irrationele angst voor de griep op een gegeven moment virologie is gaan studeren. Dit heeft hem geen goed gedaan, zijn irrationele angst stuurt zijn briljante denkvermogen naar de grootste doemscenario's die men maar kan bedenken. Ook in dit boekje komen vergelijkingen met de Spaanse Griep uit 1918 met enige regelmaat aan de orde. Verder is de informatie in het boekje wat achterhaald, bijvoorbeeld de in het boekje aanbevolen virusremmers als Tamilflu zijn na hedendaags wetenschappelijk onderzoek als onvoldoende/niet werkzaam beschouwd. Ab Osterhaus is een angst- en doemprediker, wanneer je jezelf goed wilt informeren rond de griep zou ik dit boekje zeker niet aanbevelen.
                                                               MartinTerug naar de vorige pagina